“A2” kategória

Legfeljebb 35 kW teljesítményű és 0,2 kW/kg teljesítmény/saját tömeg arányt meg nem haladó motorkerékpár. 

A tanfolyamra az vehető fel, aki:

  • A megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásának feltételéül megszabott 18. életévét betöltötte vagy annál legfeljebb fél évvel fiatalabb
  • Jelentkezéskor nyilatkozni kell az alapfokú iskolai végzettségről, a bizonyítvány bemutatása a vizsgaigazolás kiadásának a feltétele
  • Elméleti tanfolyamra jelentkezéskor még nem kell az orvosi alkalmasság igazolása (1. csoportú), az elméleti vizsgára jelentéskor kell csatolni, addig kell megszerezni.

Az elméleti oktatás kötelező tantárgyai és óraszámai:

Közlekedési ismeretek           14 óra        Járművezetés elmélete       6 óra

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek     2 óra

A vezetési gyakorlat kötelező óraszámai, és minimálisan kötelező km:

Alapoktatás      6 óra             Főoktatás        10 óra   min km: 240

“A2″→ “A1”-el két éven túl:

Alapoktatás   2 óra                Főoktatás          6 óra    min km: 120

“A2”→ „A1”-el két  éven belül:

Alapoktatás    4 óra               Főoktatás          8 óra    min km: 180