Vállalkozási Feltételek

 

 

Általános feltételek
(Írásos tájékoztató)

Képzőszerv megnevezése.                               BEST Autósiskola KKT.
Cím:                                                                    Zalaszentgrót,Dózsa Gy.u.9
Telefon:                                                              20/9834‐230
E‐mail,honlap :  www.bestautosiskola.hu   ,   bestautosiskola@fibermail.hu
Cégforma:                                                          Közkereseti Társaság
OKÉV szám:                                                        20‐0098‐05
Cégbírósági bejegyzés száma:                        20‐03‐021. 794/96
Kamarai regisztráció száma:                            23283
A képzési engedély száma:                               ZA/KV/NS/A/6/5/2006
Iskolavezető neve:                                              Nyirő József
Isk.vez.ig.sz.:                                                       20‐0001/96.
Az iskolavezető tevékenységi jogcíme:            alkalmazott,tulajdonos
Ügyfélfogadó címe:                                            Zalaszentgrót,Dózsa Gy.út.9
Telefon:                                                                 06/20/9834‐230, 06/20/9640‐857
Ügyfélfogadás időpontja:                                  Hétfő:    9‐12  18‐19
Szerda:  14‐16
Péntek:  13‐15
Ügyfélfogadó címe:                                             Zalaegerszeg Kossuth u.7.
Telefon:                                                                  92/313‐464  30/970‐86‐83
Ügyfélfogadás időpontja.                                   Hétfő‐Péntek 10‐12  13‐16
Telephely címe:                                                   Zalaszentgrót,Dózsa Gy.út.9.

Tartalomjegyzék:
 Tanfolyamra való felvétel módja, ügyfélfogadás rendje.
 Előírt egészségügyi vizsgálat.
 Az elsősegély‐nyújtási ismeretek megszerzésének módja.
 A tanfolyamra történő felvétel és vizsgára bocsátás feltételi
‐„AM”   kategória
‐„A1”     kategória
‐„A2”     kategória
‐”A”       kategória
‐„B”       kategória
5.  Az elméleti oktatás kötelező tantárgyai és minimális óraszámai.
6.  Az egységes tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli mentesítés feltételei
7.  A vezetési gyakorlat kötelező óraszámai
8.  Járműhasználat
9.  Vezetői engedély
10. Tandíjak
11. Vizsgadíjak
12. A képző szerv jogai és kötelezettségei
13. A tanuló jogai és kötelezettségei
14. Tanuló áthelyezés
15. Oktatási helyszínek
16. A képzést engedélyező hatóság
17. Melléklet

1. A tanfolyamra való felvétel módja, ügyfélfogadás rendje.:

– A képzésre jelentkezni ügyfélfogadási időben, Zalaegerszegen Kossuth út 7.II
em.,Zalaszentgróton Dózsa Gy, út 9.‐ben lehet az ügyfélfogadóban vagy a meghirdetett tanfolyam
időpontjában és helyén /előzetes megbeszélés esetén külön időpont is lehetséges /.
– A jelentkezőt az ügyintéző tájékoztatja a teljes képzés és vizsgáztatás menetéről.
– A tanfolyamra való felvétel előtt a képzőszervnek a  tanulóval  írásbeli szerződést kell kötnie, a
fiatalkorúval kötött szerződést a törvényes képviselőnek is alá kell írnia.
‐ A jelentkezés alkalmával a jelentkező a  Jelentkezési lap  megfelelő részeit,az ügyintéző segítségével
elektronikusan  kitölti, kinyomtatás után aláírja. A képzőszerv az általa vizsgálható okmányok és a tanuló
nyilatkozata alapján ellenőrizni, hogy a jelentkező megfelel‐e a beiskolázási feltételeknek, és a beírtak
alapján a vezetői engedély,  kiadása nem ütközik akadályba.
– Tanfolyamra  az vehető fel, aki a megszerezni kívánt járművezetésre jogosító  okmány kiadásához
szükséges, a közúti közlekedés rendőrhatósági igazgatásáról szóló 326/2011(XII.28)Korm. rendeletben
meghatározott életkort betöltötte, vagy annál legfeljebb fél évvel fiatalabb, továbbá megfelel az elméleti
vizsgára bocsátás feltételeinek.
2 .Az előírt egészségügyi vizsgálat:
„A” és „B” kategóriára I –es csoportú orvosi vizsgálat szükséges amelyet a háziorvos vagy
az üzemorvos állít ki.
3.Az elsősegély‐nyújtási ismeretek megszerzésének módja
A vizsgaigazolás kiadásának feltétele az elsősegélynyújtásból előírt ismeretekről szóló
igazolás bemutatása.
Az elsősegélynyújtás tanfolyam a Vöröskereszt szervezésében végezhető  el, tanfolyamdíj és vizsgadíj
ellenében, amelyet az Autósiskola tanfolyamdíja nem tartalmaz.
Igazolás nélkül is vezetői engedélyt kaphatnak azok, akik az I. sz mellékletben felsorolt végzettséggel
rendelkeznek.
4.A tanfolyamra történő felvétel és vizsgára bocsátás feltételei kategóriánként

”AM”kategória
Moped: 50 cm3 lökettérfogatot meg nem haladó segédmotor kerékpár (robogó), tervezett végsebessége
45 km/óránál nem nagyobb, saját tömege legfeljebb 350 kg.A jogsihoz egy elsősegély vizsgát is kell
tenned, ennek megszerzésében is segítségedre leszünk.
B kategóriás jogosítvány birtokában minden további nélkül vezethetsz mopedet, nem szükséges motoros
vizsgát tenned!
A  tanfolyamra az vehető fel, aki:
 A megszerezni kívánt „Vezetői Engedély” kiadásának feltételéül megszabott 14.életévét
betöltötte, vagy annál legfeljebb fél évvel fiatalabb.
 Bizonyíthatóan igazolja, hogy írni – olvasni tud.
Elméleti vizsgára bocsátható, aki:
 Az előírt életkornál (14 év) legfeljebb 3 hónapnál fiatalabb.
 A tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte.
 Vizsgától való eltiltás hatálya alatt nem áll.
 Az elméleti vizsgadíjat befizette.
Járműkezelési vizsgára bocsátható, aki:
 Sikeres elméleti vizsgát tett,14.életévet betöltötte
 Kötelező járműkezelési gyakorlatot a vizsga napjáig teljesítette.
 A vizsgadíjat befizette.
Gyakorlati vizsgára bocsátható, aki:
 Sikeres járműkezelési vizsgát tett.
 14. Életévét betöltötte.
 A tantervben kötelezően előírt és feladatonként meghatározott órák levezetését a vizsga
napjáig teljesítette.
 A vizsgadíjat befizette.
 A forgalmi vizsga előtt nyilatkoznia kell a vizsgázónak arról, hogy a KRESZ szerinti vezetőképes
állapotban van.
A vizsgázó számára a gyakorlati vizsgán előírt öltözék:
 protektoros hosszúnadrág és protektoros dzseki (felcsatolható protektor)
 protektoros kesztyű
 magas szárú,zárt cipő vagy csizma
 bukósisak
 szemüveg (a bukósisak kialakításától függően)
 elől‐hátul” T betűjelzéssel ellátott,tanulóként eltérő színű vagy számozott mellény
 a főoktatás és a vizsga során a tanuló és az oktató közötti kapcsolatot rádió adó‐vevő
készülékkel kell biztosítani
Az elméleti tanfolyam kezdetétől számított kilenc hónapon belül kell lenni az első  elméleti vizsgára
jelentkezésnek, illetve a tanfolyam kezdésétől számított 12 hónapon belül valamennyi elméleti
vizsgából sikeres vizsgát kell tenni
Gyakorlati vizsgáit a sikeres elméleti vizsgától számított két éven belül kell letenni.

”A1”kategória
125 cm3 hengerűrtartalmat és a 11 kW‐os teljesítményt meg nem haladó hajtómotorral ellátott
motorkerékpárHa nincs még  jogosítványod, akkor szükséges még egy orvosi alkalmassági vizsgálat és egy
elsősegély vizsga, ezek megszerzésében is segítséget nyújtunk!
A tanfolyamra az vehető fel, aki
 A megszerezni kívánt „Vezetői Engedély” kiadásának feltételéül megszabott 16. Életévét
betöltötte vagy annál legfeljebb fél évvel fiatalabb.
 Jelentkezéskor nyilatkozni kell az alapfokú iskolai végzettségről,a bizonyítvány bemutatása a
vizsgaigazolás kiadásának a feltétele
 Elméleti tanfolyamra jelentkezéskor még nem kell az orvosi alkalmasság igazolása,az elméleti
vizsgára jelentéskor kell csatolni,addig kell megszerezni.
Elméleti vizsgára bocsátható, aki:
 Az előírt életkornál (16 év) legfeljebb 3 hónappal fiatalabb.
 A tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte.
 Vizsgától való eltiltás hatálya alatt nem áll
 Az elméleti vizsgadíjat befizette.
Járműkezelési vizsgára bocsátható, aki:
 Sikeres elméleti vizsgát tett, 16. Életévét betöltötte.
 Kötelező járműkezelési gyakorlatot a vizsga napjáig teljesítette.
 A vizsgadíjat befizette.
Gyakorlati vizsgára bocsátható, aki:
 Sikeres járműkezelési vizsgát tett.
 A tantervben kötelezően előírt és feladatonként meghatározott órák levezetését a vizsga napjáig
teljesítette.
 A vizsgadíjat befizette.
 A forgalmi vizsga előtt nyilatkoznia kell a vizsgázónak arról, hogy a KRESZ szerinti vezetőképes
állapotban van.
Öt sikertelen gyakorlati vizsga után PÁV vizsgálat kötelező. Amennyiben ezt a PÁV vizsgálatot nem akarja
letenni, akkor az első vizsgától számított elévülési két év után újra kezdheti a tanfolyamot.
A vizsgázó számára a gyakorlati vizsgán előírt öltözék:
   bukósisak
   szemüveg(a bukósisak kialakításától függően)
   protektoros hosszúnadrág és protektoros dzseki (felcsatolható protektor)
 protektoros kesztyű
   magas szárú zárt cipő vagy csizma,
 elől‐hátul” T betűjelzéssel ellátott,tanulónként eltérő színű vagy számozott mellény
 a főoktatás és a vizsga során a tanuló és az oktató közötti kapcsolatot rádió adó‐vevő készülékkel
kellbiztosítani.
Az elméleti tanfolyam kezdetétől számított kilenc hónapon belül kell lenni az első  elméleti
vizsgára jelentkezésnek, illetve a tanfolyam kezdésétől számított 12 hónapon belül valamennyi
elméleti vizsgából sikeres vizsgát kell tenni
Gyakorlati vizsgáit a sikeres elméleti vizsgától számított két éven belül kell letenni.

”A2” kategória

Legfeljebb 35 kW teljesítményű  és 0,2 kW/kg teljesítmény/saját tömeg arányt meg nem haladó
motorkerékpár.
A tanfolyamra az vehető fel , aki:
 A1 alkategória megszerzését követő két  éven belül elméleti tanfolyam mentesen,A1‐el két éven
túl 3óra elmélet
 A megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásának feltételéül megszabott 18. Életévét betöltötte
vagy annál legfeljebb fél évvel fiatalabb.
 Jelentkezéskor nyilatkozni kell az alapfokú iskolai végzettségről,a bizonyítvány bemutatása a
vizsgaigazolás kiadásának a feltétele
 Elméleti tanfolyamra jelentkezéskor még nem kell az orvosi alkalmasság igazolása,az elméleti
vizsgára jelentéskor kell csatolni,addig kell megszerezni.
Elméleti vizsgára bocsátható az, aki:
 Az előírt életkornál (18 év) legfeljebb 3 hónappal fiatalabb.
 A tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte.
 Vizsgától való eltiltás hatálya alatt nem áll.
 Az elméleti vizsgadíjat befizette.
Járműkezelési vizsgára bocsátható, aki:
 Sikeres elméleti vizsgát tett, 18. életévét betöltötte.
 Kötelező járműkezelési gyakorlatot a vizsga napjáig teljesítette.
 A vizsgadíjat befizette.
Gyakorlati vizsgára bocsátható, aki:
 Sikeres elméleti vizsgát tett.
 A tantervben kötelezően előírt és feladatonként meghatározott órák levezetését a vizsga napjáig
teljesítette.
 A vizsgadíjat befizette.
 A forgalmi vizsga előtt nyilatkoznia kell a vizsgázónak arról, hogy a KRESZ szerinti vezetőképes
állapotban van.
Öt sikertelen gyakorlati vizsga után PÁV vizsgálat kötelező. Amennyiben ezt a PÁV vizsgálatot nem akarja
letenni, akkor az első vizsgától számított elévülési két év után újra kezdheti a tanfolyamot.
A vizsgázó számára a gyakorlati vizsgán előírt öltözék:
 bukósisak
 szemüveg(a bukósisak kialakításától függően)
 protektoros hosszúnadrág és protektoros dzseki (felcsatolható protektor)
 protektoros kesztyű
 magas szárú zárt cipő vagy csizma
 elől‐hátul” T” betűjelzéssel ellátott tanulónként eltérő színű vagy számozott mellény
 a főoktatás és a vizsga során a tanuló és az oktató közötti kapcsolatot rádió adó‐vevő
készülékkel kell biztosítani
Az elméleti tanfolyam kezdetétől számított kilenc hónapon belül kell lenni az első  elméleti
vizsgára jelentkezésnek, illetve a tanfolyam kezdésétől számított 12 hónapon belül valamennyi
elméleti vizsgából sikeres vizsgát kell tenni
Gyakorlati vizsgáit a sikeres elméleti vizsgától számított két éven belül kell letenni.

”A”kategória
Teljesítménykorlátozás nélküli motorkerékpár.
A tanfolyamra az vehető fel, aki
 A megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásának feltételéül megszabott 24. Életévét betöltötte
 vagy annál legfeljebb fél évvel fiatalabb
 „A1” „A2”kategória megszerzését követő két éven belül elméleti tanfolyam mentesen,két éven túl
3 óra elmélet
 Jelentkezéskor nyilatkozni kell az alapfokú iskolai végzettségről,a bizonyítvány bemutatása a
vizsgaigazolás kiadásának a feltétele
 Elméleti tanfolyamra jelentkezéskor még nem kell az orvosi alkalmasság igazolása,az elméleti
vizsgára jelentéskor kell csatolni,addig kell megszerezni.
Elméleti vizsgára bocsátható, aki:
 A tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte.
 Vizsgától való eltiltás hatálya alatt nem áll.
 Az elméleti vizsgadíjat befizette.
Járműkezelési vizsgára bocsátható, aki:
 Sikeres elméleti vizsgát tett.
 Kötelező járműkezelési gyakorlatot a vizsga napjáig teljesítette.
 A vizsgadíjat befizette.
Gyakorlati vizsgára bocsátható, aki:
 Sikeres járműkezelési vizsgát tett.
 A tantervben kötelezően előírt és feladatonként meghatározott órák levezetését a vizsga napjáig
teljesítette.
 A vizsgadíjat befizette.
 A forgalmi vizsga előtt nyilatkoznia kell a vizsgázónak arról, hogy a KRESZ szerinti vezetőképes
állapotban van.
A vizsgázó számára a gyakorlati vizsgán előírt öltözék:
 bukósisak
 szemüveg(a bukósisak kialakításától függően)
 protektoros hosszúnadrág és protektoros dzseki(felcsatolható protektor)
 protektoros kesztyű
 magas szárú zárt cipő vagy csizma
 elől‐hátul”T” betűjelzéssel ellátott,tanulónként eltérő színű vagy számozott mellény
 a főoktatás és a vizsga során a tanuló és az oktató közötti kapcsolatot rádió adó‐vevő
készülékkel kell biztosítani
Az elméleti tanfolyam kezdetétől számított kilenc hónapon belül kell lenni az első  elméleti
vizsgára jelentkezésnek, illetve a tanfolyam kezdésétől számított 12 hónapon belül valamennyi
elméleti vizsgából sikeres vizsgát kell tenni
Gyakorlati vizsgáit a sikeres elméleti vizsgától számított két éven belül kell letenni.

”B”kategória
A 3500 kg‐ot meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű gépkocsi, amelyben a vezető ülésén
kívül legfeljebb 8 állandó ülőhely van. Az ilyen gépkocsiból és a 750 kg megengedett legnagyobb
össztömeget meg nem haladó pótkocsiból álló járműszerelvény. Az ilyen gépkocsiból és nehéz pótkocsiból
álló járműszerelvény, feltéve, hogy a nehéz pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege nem haladja
meg a vonó gépkocsi saját tömegét, és az összekapcsolt járművek megengedett legnagyobb együttes
össztömege sem haladja meg a 3500 kg‐ot.
A tanfolyamra az vehető fel, aki
 A megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásának feltételéül megszabott 17. életévét betöltötte, vagy
annál legfeljebb fél évvel fiatalabb.
 Jelentkezéskor nyilatkozni kell az alapfokú iskolai végzettségről,a bizonyítvány bemutatása a
vizsgaigazolás kiadásának a feltétele
 Elméleti tanfolyamra jelentkezéskor még nem kell az orvosi alkalmasság igazolása,az elméleti vizsgára
jelentéskor kell csatolni,addig kell megszerezni.
Elméleti vizsgára bocsátható, aki:
 Az előírt életkornál (17 év) legfeljebb 3 hónappal fiatalabb.
 A tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte.
 Vizsgától való eltiltás hatálya alatt nem áll.
 Az elméleti vizsgadíjat befizette.
Gyakorlati vizsgára bocsátható, aki:
 A tantervben előírt és feladatonként meghatározott órák és km levezetését a vizsga napjáig
teljesítette.
 A vizsgadíjat befizette.
 A forgalmi vizsga előtt nyilatkoznia kell a vizsgázónak arról, hogy a KRESZ szerinti vezetőképes
állapotban van.
Öt sikertelen gyakorlati vizsga után PÁV vizsgálat kötelező. Amennyiben ezt a PÁV vizsgálatot nem akarja
letenni, akkor az első vizsgától számított elévülési két év után újra kezdheti a tanfolyamot.
Az elméleti tanfolyam kezdetétől számított kilenc hónapon belül kell lenni az első  elméleti vizsgára
jelentkezésnek,illetve a tanfolyam kezdésétől számított 12 hónapon belül valamennyi elméleti
vizsgából sikeres vizsgát kell tenni
Gyakorlati vizsgáit a sikeres elméleti vizsgától számított két éven belül kell letenni.

5.Az elméleti oktatás kötelező tantárgyai és  óraszámai:
”AM”esetén:
Közlekedési ismeretek                                            12 óra
Járművezetés elmélete                                             4 óra
”A1”A2″A” kategória esetén :
Közlekedési ismeretek                                            14 óra
Járművezetés elmélete                                             6 óra
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek                    2 óra
“B” kategória esetén:
Közlekedési ismeretek:                                          16 óra
Járművezetés elmélete                                            8 óra
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek                   4 óra
”A1” → „B”‐vel (B125) ,”A2”→”A1”‐el 2éven túl,”A”→”A2”el 2éven túl,”A”→”A1”‐el 2 éven túl
Elméleti óraszám:                                                    3 óra

A tanfolyam megkezdése tantermi oktatás esetén:
A jelentkező  által választott tanfolyam kezdetének és befejezésének időpontját a Tanrend
tartalmazza a foglalkozások helyének és időpontjának megnevezésével, amelyet a tanfolyam
megnyitóján az iskolavezető ismertet.
A tanuló számára a képzési rész elvégzése akkor igazolható, ha az egyes tantárgyak tanteremben
történő  elméleti oktatására vonatkozó kötelező  óraszám 10%‐ánál kevesebbet hiányzott. Ettől
magasabb hiányzás esetén pótfoglalkozást kell tartani
Ha a pótfoglalkozáson sem jelenik meg úgy vizsgára nem bocsátható. Az elméleti foglalkozások
naponta legfeljebb 4 óra tartható 45 perc előadás, 10 perc szünet. Az elméleti pót‐ foglalkozás díja 1000
Ft /óra.
A gyakorlati vezetés oktatása csak sikeres elméleti vizsga után kezdhető meg.
6 .Az egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli mentesítés feltételei:
A mozgáskorlátozott, a siket, valamint az olyan tanuló, aki a magyar nyelvet nem beszéli a tanfolyam
elméleti tárgyainak foglakozásain való részvétel alól ‐ kérésére ‐ az iskolavezető mentesíti. A mentesített
tanulók felkészítésében a képzőszerv a tanulóval kötött külön megállapodás szerint közreműködhet.
Kérelemre a hallássérült személy is tehet szóbeli vizsgát,amelyen a hatóság által kirendelt, a Jelnyelv i
Tolmácsok Országos Névjegyzékében nyilvántartott jelnyelvi tolmács fog közreműködni.
Fontos továbbá,hogy a rendelkezésre álló SZEV vizsgaanyagok közül a vizsgázó‐állampolgárságra való
tekintet nélkül‐ választhat.
A közlekedési hatóságtól kapott engedély alapján az írásbeli, vagy a számítógépes elméleti
vizsga helyett:
 a tolmács közreműködésével lefolytatott vizsgák esetében sem
követelmény a vizsgázó az állampolgársága szerinti hivatalos nyelven
vizsgázzon,hanem a jelentkezési lapon általa megjelölt nyelven
vizsgázhat.
 az egészségi állapotából következően szövegértési vagy
szövegolvasási nehézséggel küzdő személy szóban is vizsgázhat

7.A vezetési gyakorlat kötelező óraszámai,és minimmálisan kötelező km:
”AM”kategória esetén:
                                            Alapoktatás     4 óra
                                            Főoktatás        6 óra ,     min km:100
“A1” kategória és “A2” esetén:
 Alapoktatás    6 óra
 Főoktatás   10 óra
min km:240
.”A1”kategória érvényes B kategóriás vezetői engedély esetén:
 Alapoktatás   1 óra
 Főoktatás    1 óra         .min km:30
“A2″→ “A1″‐el két éven túll:
 Alapoktatás   2 óra
 Főoktatás    6 óra ,min km:120
“A2”→ „A1”‐el két  éven belül:
 Alapoktatás    4 óra
 Főoktatás    8 óra ,min km:180
“A” kategória esetén(előélet nélkül 24 éven túl):
 Alapoktatás 10 óra
 Főoktatás 16 óra         ,min km:390
”A”→”A2”‐el két éven belül.
 Alapoktatás  4 óra
 Főóktatás      8 óra           min km:180
„A”→”A2”‐el két éven túl:
 Alapoktatás   2 óra
 Főoktatás       6 óra         min km:120
„A”→”A1”‐el két éven belül:
 Alapoktatás   6 óra
 Főoktatás      10 óra         min km:240
„A”→”A1”‐el két éven túl:
 Alapoktatás   4 óra
 Főoktatás      6 óra           min km:150
“B” kategória esetén:
 Alapoktatás   9 óra
 Főoktatás 20 óra   ,min km:580
A feltüntetett időtartamok az adott feladatok gyakorlására fordítandó minimális óraszámot jelentik, mely
a tanulók számára kötelező. Szükség esetén további órákkal egészíthető ki.
A gyakorlati oktatás időtartama 50 perc. A tanórák között legfeljebb két tanóránként legalább 10 perc
szünetet kell tartani. Az oktatás idejét és tényét a vezetési kartonon kell bejegyezni és a tanulóval
igazoltatni. A tanuló az oktatóval előre egyeztetett időpontot 24 órával előbb mondhatja le, ellenkező
esetben a tervezett vezetés bevezetésre kerül a hallgató költségére. A főoktatás során naponta legfeljebb
4 óra tartható, melyet legalább két részben, 2 óra oktatás 1 óra szünet közbeiktatásával kell szervezni.

8.Járműhasználat:
“AM” esetén:
 Gyakorlati oktatáshoz segédmotoros kerékpárt az autósiskola biztosít. Típusa.:YamahaJog,Keeway
 A vezetési gyakorlat oktatásán és vizsgán a tanuló részt vehet saját tulajdonában lévő segédmotoros
kerékpárjával, ha az megfelel a közlekedésbiztonsági és műszaki előírásoknak.
“A1” alkategória esetén:
 Gyakorlati oktatáshoz motorkerékpárt az autósiskola biztosít.
Típusa.:Honda Lead (robogó)
 A vezetési gyakorlat oktatásán és vizsgán a tanuló részt vehet saját tulajdonában lévő  ‐  “A1”
alkategóriába tartozó, legalább 75ccm hengerűrtartalmú max125ccm teljesítménye a 11KW‐
ot,teljesítmény/tömeg aránya 0.1kW/kg nem haladja meg    ‐  kétkerekű  motorkerékpárjával, ha az
megfelel a közlekedésbiztonsági és műszaki előírásoknak.
“A2” kategória esetén.:
 A gyakorlati oktatáshoz motorkerékpárt az autósiskola biztosít.
Típusa. Suzuki GS 500
 A vezetési gyakorlat oktatásán és vizsgán a tanuló rész vehet saját tulajdonában lévő  ‐  395ccm‐t
meghaladó hengerűrtartalmú  ‐  kétkerekű  motorkerékpárjával, amely legalább 100 km/h sebesség
elérésére alkalmas, továbbá a teljesítménye a min 25 max35kw‐ot és teljesítmény/saját tömeg aránya
a 0,2kw/kg értéket nem haladja meg, és megfelel a közlekedésbiztonsági és műszaki előírásoknak.
“A” kategória
 Gyakorlati oktatáshoz motorkerékpárt az autósiskola biztosít.
Típusa.: Honda cbf 600
 A    vezetési gyakorlat oktatásán és vizsgán a tanuló részt vehet saját tulajdonában lévő  ‐    legalább
40kw teljesítményű,595ccm ‐ kétkerekű motorkerékpárjával, ha az megfelel a közlekedésbiztonsági és
műszaki előírásoknak.
“B” kategória
 Gyakorlati oktatáshoz a járműveket az autósiskola oktatói ill. alvállalkozó szakoktatói biztosítják.
 Választható szakoktatók és autótípusok.:
Nyirő József –Mercedes  A Class                                        Horváth Zoltán –Fiat Puntó
Hunyadi László‐Mercedes A Class                                      László Gyula –  Skoda Fabia
Végh Zoltán – Chevrolet Aveo                                            Konrád Csaba –Honda Civic
Kercsmár Lajos –Volkswagen Polo                                     Horváthné P. Éva‐Skoda Fabia
Kálmán Ferenc‐Seat Cordoba                                             Dávid József‐Opel Astra
Kovács Attila‐Mazda 323

9.Vezetői engedély
9.1    A vezetői engedély egészségügyi érvényességének lejártát követően vezethető járművek:
Bármely nemzetközi kategóriában megszerzett vizsga alapján.:
– segédmotoros kerékpár
– lassú jármű és pótkocsija
– kerti traktor
– állati erővel vont jármű
“B” , kategóriában megszerzett vizsga:
‐      mezőgazdasági vontató és könnyű pótkocsija
9.2 Kezdő vezetői engedély.:
A vezetési jogosultság első  alkalommal történő megszerzésének napjától számított két évig a vezetői
engedély kezdő vezetői engedélynek minősül.
A kezdő  vezetői engedéllyel az “A” kategóriára és az “A1” ,”A2”alkategóriára érvényesített bejegyzéssel
utas nem szállítható, a “B” kategóriára érvényesített bejegyzéssel pótkocsi nem vontatható. A ” kezdő
vezetői engedély” minősítés két éves időtartama a szabálysértés vagy bűncselekmény elkövetése miatt
jogerősen kiszabott eltiltás, ill. a vezetői engedély külön jogszabályban meghatározott ideiglenes
visszavonásának leteltével újrakezdődik. A kezdő  vezető  engedélyre vonatkozó rendelkezések nem
alkalmazhatók nemzeti kategória esetén.
A “B” kategóriára érvényesített vezetői engedély a járművezető 18. életévének betöltéséig csak belföldön
történő járművezetésére jogosít.
„AM” kategóriára érvényesített vezetői engedély a járművezető 16.életévének betöltéséig csak
belföldön történő járművezetésre jogosít.

10 Tandíj
A tantermi  elméleti tanfolyam díja :                                             20 000 Ft
A továbbiakban a képzés gyakorlati díjai:
“AM” kategória esetén(10óra)
‐Saját motoros kerékpár esetén                           20.000 Ft                 2.000Ft/óra
‐Autósiskola segédmotoros kerékpár esetén                        30.000 Ft                 3.000Ft/óra
“A1” kategória esetén(16óra)
‐Saját motorkerékpár esetén                                                 40.000 Ft                  2.500Ft/óra
‐Autósiskola motorkerékpárja esetén                                    48.000 Ft                  3.000Ft/óra
“A2” kategória esetén(16óra)
‐Saját motorkerékpár esetén                                                   40.000 Ft                  2.500Ft/óra
‐Autósiskola motorkerékpárja esetén                                    51.200 Ft                  3.200Ft/óra

“A2″→ “A1″‐el  két éven belül(12 óra).
‐Saját motorkerékpár használata esetén                                 30.000 Ft                 2.500Ft/óra
‐Autósiskola motorkerékpárja esetén                                      38.400 Ft                 3.200Ft/óra

“A2″→”A1”‐el két éven túl(8 óra):
‐Saját motorkerékpár esetén                                                     20.000 Ft                 2.500Ft/óra
‐Autósiskola motorkerékpárja esetén                                      25.600 Ft                 3.200Ft/óra
„A”kategória esetén,(előélet nélkül,24 év felett)26 óra
‐Saját motorkerékpár esetén                                                     78.000Ft                  3.000Ft/óra
‐Autósiskola motorkerékpárja esetén                                      91.000Ft                  3.500Ft/óra
„A ”→”A2”‐el két éven belül(12óra):
‐  Saját motorkerékpár esetén                                                   36.000Ft                  3.000Ft/óra
‐ Autósiskola motorkerékpárja esetén                                     42.000Ft                  3.500Ft/óra
„A”→”A2”‐el két éven túl(8 óra):
‐ Saját motorkerékpár esetén                                                    24.000Ft                  3.000Ft/óra
‐ Autósiskola motorkerékpárja esetén                                     28.000Ft                  3.500Ft/óra

A”→”A1”‐el két éven belül(16 óra):
‐Saját motorkerékpár esetén                                                    48.000Ft                 3.0 00Ft/óra
‐ Autósiskola motorkerékpárja esetén                                     56.000Ft                 3.500Ft/óra
„A”→”A1”‐el két éven túl(10 óra):
‐ Saját motorkerékpár esetén                                                    30.000Ft                 3.000Ft/óra
‐ Autósiskola motorkerékpárja esetén                                     35.000Ft                 3.500Ft/óra

”A1” kategória „B”‐vel (B125)(2óra)
A tandíj elmélet és gyakorlat:                                                     15 000 Ft                3.000Ft/óra
“B” kategória esetén (29 óra,+vizsga)
‐Kötelező gyakorlati díj                                                              105.000 Ft                3.500Ft/óra
‐Vezetési pótóra díj                                                                         3.500 Ft

Az elméleti tanfolyam díját a tanfolyam indításakor egy részletben, a gyakorlati vezetés díját a tanuló több
részletben is befizetheti.
Lényeges, hogy a soron következő  óra minden esetben befizetésre kerüljön. A tandíj visszafizetésének
elévülési ideje 2 év. A tanfolyamdíj változásának jogát  a tanfolyam időtartama alatt is fenntartjuk a még
nem teljesített szolgáltatásokra. Az esetleges kedvezményeket,akciókat, az aktuális tanfolyamra a
tanulóval kötött felnőttképzési szerződés tartalmazza.
11Vizsgadíjak
11.1″AM” kategória esetén
 Elméleti vizsgadíj                                             4600 Ft
 Járműkezelési vizsgadíj                                   3600 Ft
 Forgalmi vizsgadíj                                            3600 Ft
11.2″A1″, “A2”, “A”kategória esetén
 Elméleti vizsgadíj                                              4600 Ft
 Járműkezelési vizsgadíj                                    4700 Ft
 Forgalmi vizsgadíj                                           11000 Ft

11.3.”B”kategória esetén
Elméleti vizsgadíj:                                             4600 Ft
Forgalmi vizsgadíj                                           11000 Ft
A vizsgadíjakat az Autósiskolában, illetve. A Közlekedési Felügyelőség
Pénztárában lehet befizetni.
12. A képzőszerv jogai és kötelezettségei
 joga, hogy a képzési engedélyben szereplő kategóriákra jelentkezőkkel tanulmányi szerződést kössön,
 joga, hogy a tanulmányi szerződést indokkal felmondja,
 joga, hogy a tanulmányi szerződés alapján szolgáltatási díjat állapítson meg,
 joga, hogy a szolgáltatási díjat módosítsa,
 joga, hogy tanfolyam előadásainak időpontját meghatározza, ill. indokolt esetben módosítsa
 joga, hogy a tantervben szereplő tantárgyak óraszámait meghatározza ill. módosítsa,
 joga, hogy a közlekedési felügyelettel a vizsga időpontokra vonatkozólag megállapodjon,
 joga, hogy alvállalkozót foglalkoztasson,
 kötelezettsége a teljes képzési szolgáltatás feltételeinek folyamatos biztosítása,
 kötelezettsége a képzési engedély alapján beiskolázott tanulók személyes adatainak bizalmas
kezelése,
 kötelezettsége a tanuló panaszának kivizsgálása,
 kötelezettsége, a szolgáltatási díj fizetésről nyugtát, számlát adni,
 kötelezettsége, hogy az általa foglalkoztatott szakoktatók munkáját figyelemmel kísérje, ellenőrizze,
 kötelezettsége, hogy a tanulmányi szerződés felbontása után a még nem teljesített szolgáltatások
díját (egyéb kikötés hiányában) visszafizesse.

13. A tanuló jogai és kötelezettségei
 joga, hogy teljes körű, tájékoztatást kapjon a képzési szolgáltatásról,
 joga, hogy a törvényes képviselője  a képzési szolgáltatás ügyintézése miatt eljárjon,
 joga, hogy a tanulmányi szerződést felbontsa,
 joga, hogy szakoktatót és járművet válasszon a gyakorlati oktatáshoz,
 joga, hogy a gyakorlati képzés során szakoktatót cseréljen,
 joga, hogy az igénybe nem vett szolgáltatás árát visszakapja,
 joga, hogy szolgáltatási díj ellenében pótórákat vegyen.
 Kötelezettsége a tanulmányi szerződés egy példányát a képzőszervnek leadni,
 kötelezettsége, hogy az oktatás rendjét ne zavarja, ill. megfelelő ruházatban jelenjen meg,
 kötelezettsége, a gyakorlati oktatás során eleget tenni az oktatói utasításoknak,
 kötelezettsége, a szolgáltatási díjat az előírt módon megfizetni,
 kötelezettsége, hogy a tanulmányi szerződésben megjelölt kategória óraszámait lehallgassa, ill.
levezesse, az esetleges hiányzást pótolja
 kötelezettsége, hogy a vizsgákon érvényes személyi igazolvánnyal –jogosítvánnyal jelenjen meg,
14.Tanuló áthelyezés
Ha a tanuló valamilyen okból más képzőszervnél kívánja folytatni a képzést, az iskolavezető
haladéktalanul kiállítja számára a „Képzési Igazolás” nyomtatványt. A nyomtatványon igazolni kell, hogy a
tanuló a járművezetői tanfolyam melyik szakaszáig jutott, milyen eredményt ért el. A kérelmezőnek két
példányt kell átadni, egy a képzőszervnél marad.
15. Oktatási helyszínek
Elméleti oktatás:                     Zalaszentgrót, Dózsa György út 9.
Zalaegerszeg Kossuth út 7.
Rutinpálya:                               Zalaszentgrót  Szentpéteri út
Zalaegerszeg Zrínyi út Volán
Forgalmi oktatás váltási helyszínei: Zalaszentgrót Dózsa Gy. út.
Zalaegerszeg Stadion út (Buszmegálló)
Zalaegerszeg, Kossuth L.u.
16. A képzést engedélyező,felügyelő hatóságok
Zala Megyei Kormányhivatal                                                             Nemzeti Közlekedési Hatóság
Közlekedési Felügyelősége                                                               Képzési és Vizsgáztatási Főosztály
Zalaegerszeg, Pintér Máté út 22.Telefon: 92/549‐084                Budapest 62.Pf.102.
Zalaszentgrót,2013‐09‐07.

……………………….
Nyirő József
iskolavezető

1.sz melléklet
Az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését tanúsító”‐  a Magyar Vöröskereszt által kiállított‐
„Igazolás nélkül is vizsgára bocsáthatók:
A 31/1992./XII./19/NM. rendelet alapján:
 az orvostudományi egyetemen megszerzett orvos, fogorvos, gyógyszerészi
 az Állatorvos tudományi egyetemen megszerzett állatorvosi
 védőnői
 dietetikus
 mentőtiszti
 gyógytornász
 egészségügyi szakoktatói
 diplomás ápolói, oklevéllel, /képesítéssel/ rendelkezők
 közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek
 egészségügyi szakközépiskolát !szakiskolát/ végzettek
továbbá:
 minden olyan vizsgázó, aki 1984. Január 1‐e után
 bármely járműkategóriában vezető engedélyt,
 „Trolibusz” kategóriában járművezető engedélyt,
 segédmotoros kerékpár, lassú jármű kategóriában
járművezetői igazolványt
1969. július 1.‐je és 1983. December 31‐e között „D” vagy
„Trolibusz” járműkategóriára vezetői, járművezetői engedélyt szerzett.
Az iskolai végzettséget tanúsító okiratról készített és az iskolavezető  által hitelesített fénymásolatot a
„Jelentkezési és Vizsgalaphoz” kell csatolni, vagy az eredeti okiratot a vizsgabizottságon be kell mutatni.
Ugyanúgy kell eljárnia az elsősegély nyújtási ismeretek megszerzését tanúsító „Igazolás” és a korábban
megszerzett vezetői engedély / járművezetői igazolvány/ esetében is. A nem említett különböző
szakképesítések elfogadásáról a NKH. Egyedi elbírálás alapján határoz.