“B” kat. személygépkocsi

A 3500 kg-ot meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű gépkocsi, amelyben a vezető ülésén kívül legfeljebb 8 állandó ülőhely van. Az ilyen gépkocsiból és a 750 kg megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó pótkocsiból álló járműszerelvény.Az ilyen gépkocsiból és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény, feltéve, hogy a nehéz pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a vonó gépkocsi saját tömegét, és az összekapcsolt járművek megengedett legnagyobb együttes össztömege sem haladja meg a 3500 kg-ot.

A tanfolyamra az vehető fel, aki

  • A megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásának feltételéül megszabott 17. életévét betöltötte, vagy annál legfeljebb fél évvel fiatalabb
  • Jelentkezéskor nyilatkozni kell az alapfokú iskolai végzettségről, a bizonyítvány bemutatása a vizsgaigazolás kiadásának a feltétele
  • Elméleti tanfolyamra jelentkezéskor még nem kell az orvosi alkalmasság igazolása, az elméleti vizsgára jelentéskor kell csatolni, addig kell megszerezni.

Az elméleti oktatás kötelező tantárgyai és óraszámai:

Közlekedési ismeretek     16 óra                Járművezetés elmélete     8 óra

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek     4 óra

A vezetési gyakorlat kötelező óraszámai, és minimálisan kötelező km:

Alapoktatás    9 óra               Főoktatás      20 óra          min km: 580