“A” kategória

Teljesítménykorlátozás nélküli motorkerékpár.

 

A tanfolyamra az vehető fel, aki

  • A megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásának feltételéül megszabott 24. életévét betöltötte
  • vagy annál legfeljebb fél évvel fiatalabb
  • „A1” „A2”kategória megszerzését követő két éven belül elméleti tanfolyam mentesen, két éven túl 3 óra elmélet
  • Jelentkezéskor nyilatkozni kell az alapfokú iskolai végzettségről, a bizonyítvány bemutatása a vizsgaigazolás kiadásának a feltétele
  • Elméleti tanfolyamra jelentkezéskor még nem kell az orvosi alkalmasság igazolása, az elméleti vizsgára
  • jelentéskor kell csatolni, addig kell megszerezni.

Az elméleti oktatás kötelező tantárgyai és óraszámai:

 

Közlekedési ismeretek  14 óra                     Járművezetés elmélete     6 óra

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek       2 óra

A vezetési gyakorlat kötelező óraszámai, és minimálisan kötelező km: (előélet nélkül 24 éven túl)

Alapoktatás    10 óra             Főoktatás        16 óra      min km: 390